O nás

Zajišťujeme výstavbu vodovodů, gravitačních, tlakových i podtlakových kanalizací, betonových jímek, vodojemů a čistíren odpadních vod. Realizujeme závlahové řády a meliorace, bazény, tenisové kurty a sportoviště. Budujeme zpevněné plochy, parkoviště, vjezdy a chodníky.